Fotografie Identificatietool

Web toepassing en website

Er wordt een website en digitale tool ontwikkeld voor de identificatie van fotoprocedés, dragers en afwerkingen, en voor het vaststellen van geschikte preventieve conserveringsmaatregelen. ( https://www.sbmk.nl/nl/projecten/projectcollectiekennis-fotografie )

Oa:
-Een Decision Tree toepassing met verschillende hoofdstukken met complete backend voor vraag en antwoord, en een frontend die steeds de ja/nee keuze faciliteerd en tot eindconclusie komt. ( https://fotografieidentificatietool.nl/identificatie?mode=text )
-Een Real-Time data import van een thessaurus van de RCE, tweetalig.
-Een website tweetalig CMS ( https://fotografieidentificatietool.nl/terminologie )

https://fotografieidentificatietool.nl/


Collectie kennis (Irradiation metingen)

Web toepassing en website

Metingen worden gedaan op kunstwerken die deel uitmaken van het Europese culturele erfgoed. Het doel is om deze metingen te verzamelen in een internationale database die toegankelijk is voor wetenschappers in het veld. Data wordt verzameld door middel van een csv-dropfile.

De csv-file bevat informatie over het object en over de gebruikte meettechniek. De data wordt opgeslagen als informatie over deze meting. Er is geen limiet op het aantal opgeslagen data. Er worden ook invoertemplates opgeslagen voor de situatie waarin handmatig data wordt ingevoerd.

Data kan worden opgevraagd via zoek- en filterfuncties op basis van objecten, collecties, technieken en partners.

Self-learning: Algemene templates worden gegenereerd op basis van specifieke data. Templates zijn aanpasbaar. Gebruikte technieken: NOSQL, Node-js, Meteor. Kenmerken: het ontwerp is zeer abstract en is self-learning. Er wordt veel aandacht besteed aan de presentatie en ondersteuning van het systeem voor de gebruikers.


Reserveringsysteem

Wij hebben een reserveringsysteem ontwikkeld voor de Gerrit Rietveld Academie:
Reserveer- en uitleensysteem.


VideoFrames

Wij hebben een maatwerksysteem ontwikkeld voor de Filmacademie in amsterdam:
VideoFrames: Leergang ondersteunende software.


Websites link.