Fotografie Identificatietool

Website en toepassing

Er is een website en een digitale tool ontwikkeld voor de identificatie van fotoproced├ęs, dragers en afwerkingen, en voor het vaststellen van geschikte preventieve conserveringsmaatregelen. ( https://www.sbmk.nl/nl/projecten/projectcollectiekennis-fotografie )

Online: fotografieidentificatietool.nl/

De toepassing bevat:
-Een beslisboom toepassing met verschillende hoofdstukken met een complexe backend voor vraag en antwoord, selectie en vervolg. Alle kenmerken van de beslisboom zijn instelbaar in de backend. Een frontend die steeds de ja/nee keuze faciliteerd en procedees uitsluit, een filtering dus om uiteindelijk het procede van de foto vast te stellen: identificatie
-Een Real-Time data import van de thessaurus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): terminologie
-Tweetalig

Kenmerken: Decision-tree implementatie, alles aanpasbaar en invulbaar.
Technieken: NOSQL, Node-js, Meteor.

Beslisboom overzicht larka
1 Beslisboom, een overzicht
beslisboom- een knooppunt larka
2 Beslisboom, een knooppunt

Collectie kennis (Irradiation metingen)

Website en toepassing

Metingen worden gedaan op kunstwerken die deel uitmaken van het Europese culturele erfgoed. Het doel is om de metingen te verzamelen in een internationale database die toegankelijk is voor wetenschappers in het veld. Data wordt verzameld door middel van Excel. De Excel kan een handmatig document zijn of een export uit de meetmachine.

De Excel (in formaat CSV file) bevat informatie over het object en de meettechniek. Hier wordt handmatig basale META data aan toegevoegd. De CSV data wordt automatisch ge-importeerd (via DROP file). Er is geen limiet op het aantal opgeslagen datavelden. Op basis van de ge-importeerde data word er een invoertemplate gegenereerd die dient voor extra gemak bij handmatige data invoer, een sjabloon dus.

Data kan worden opgevraagd via zoek- en filterfuncties op basis van objecten, collecties, technieken en partners.

Self-learning: Algemene templates worden gegenereerd op basis van specifieke data. Templates zijn aanpasbaar.
Technieken: NOSQL, Node-js, Meteor.
Kenmerken: Het ontwerp is abstract en self-learning. Er wordt ruim aandacht besteed aan de presentatie en ondersteuning van het systeem.


Reserveringsysteem

Wij hebben een reserveringsysteem ontwikkeld voor de Gerrit Rietveld Academie:
Reserveer- en uitleensysteem.


VideoFrames

Wij hebben een maatwerksysteem ontwikkeld voor de Filmacademie in amsterdam:
VideoFrames: Leergang ondersteunende software.


Websites link.