projecten NFTA filmupload

VideoFrames is de naam voor een digitaal archiefsysteem ten behoeve van efficiënte en veilige opslag van afgeronde high-res digitale filmprojecten. Het systeem slaat de originele high-res films op en maakt daarnaast automatisch een gecomprimeerde web-geoptimaliseerde versie van de film. VideoFrames is een systeem waarbij alleen geautoriseerde gebruikers video’s kunnen uploaden. Via een bijbehorende beheersmodule worden de rechten van gebruikers geregeld.

Alle in het systeem opgenomen films, zijn omschreven aan de hand van specifieke kenmerken welke zijn opgenomen in een database. Hierdoor kan men gericht zoeken naar specifieke films. Voor het afspelen van web-versies wordt gebruik gemaakt van de technologie en diensten die Vimeo biedt. Ook is er de optie om alles in eigen beheer te hebben. Hierbij wordt een eigen video render applicatie ingezet.

Look en Feel van VideoFrames. In het algemeen zijn de steekwoorden hier: functioneel en doeltreffend. Helder, duidelijk en overzichtelijk.

Voor de filmacademie is een speciale maatwerk oplossing ontwikkeld van VideoFrames. Hierbij is de beheersmodule uitgebreid met extra functionaliteit speciaal voor onderwijstoepassingen. Het is hierbij mogelijk dat docenten aan hun studenten toegang geven tot VideoFrames voor het aanleveren van te beoordelen studieopdrachten.

Alle films worden staan op het intranet en zijn doorzoekbaar via verschillend filter, bijvoorbeeld opdracht, jaargang en studentnaam. Dit laatste levert een mooi studentprofiel.

VideoFrames voor de Filmacademie in Amsterdam: Opdracht archief

Doel Het eenduidig verzamelen en archiveren van opdrachten die studenten digitaal inleveren. Toonbaar in een overzichtelijke website. En toonbaar op hoog-resolutie bijvoorbeeld in de studio van de opleiding.

Hoe werkt het De docent of medewerker definieerd een opdracht voor een klas. De studenten van de klas ontvangen een email met message: “Hier kun je jou opdracht inleveren, dit is de verificatie kode…”. De student gaat naar de inleverpagina. Hier geeft hij/zij kenmerken in van zijn/haar werkstuk en upload het werkstuk. Alle data wordt opgeslagen in de database en is direct toonbaar in de website. De website groeit uit naar een overzicht van alle ingeleverde werken voor alle opdrachten met diverse filters. Een student portfolio ontstaat automatisch.

flow-chart
flow-chart

Student. Work-flow De student heeft een verify-code ontvangen. Na ingave van de code is de jaargang, klas en opdracht bekend. Student geeft de kenmerken van het werkstuk in en upload zijn/haar werk. Compressie van de video start automatisch. Het ingeleverde werk is uniform opgeslagen in de database. De website toont de werken. Datavelden zijn oa: maker, klas, jaargang, opdracht, omschrijving, video en opdracht-specifieke metadata. Al deze velden zijn aanklikbaar en gedragen zich als zoekfilter. Er zijn allerlei overzichten

Admin. Work-flow De website heeft een CMS die alle data beheerd. De admin kan opdrachten definieren per jaar, per klas met een begin- en einddatum. Een unieke verify-code wordt eenmalig gegenereerd. De admin kan ook de studentdata beheren. De website heeft een professioneel en eenvoudige vormgeving. De webtoepassing is flexibel intranet.

Systeemontwerp Aspecten die een rol spelen. – Data-ontwerp: welke data, niet te veel, niet te weinig, keep it simple. – User-levels: wat wordt getoond aan welke admins, wat aan studenten. – Security: studenten kunnen uploaden; buitenstaanders niet. – Navigatie: eenvoudig en logisch.