Projecten
Foto Identificatie Tool

Web toepassing en website

Er wordt een website en digitale tool ontwikkeld. Enerzijds als gereedschap voor de identificatie van fotoprocedés, dragers en afwerkingen, anderzijds voor het vaststellen van geëigende preventieve conserveringsmaatregelen.

Plan van Aanpak: Decision Tree toepassing (frontend en backend) met self-learning elementen (kortste route, controlevragen).