Projecten

Bij ieder project wordt nauwkeurig gekeken welke standaard componenten we kunnen gebruiken. Dit kan Open-Source software zijn of een thema. Bovenop het standaardcomponent programmeren wij het precieze maatwerk. Zie woningbouw als metafoor: we maken niet zo zeer de ornamenten, maar wel een verdieping met dakterras erbovenop.

Het traject kan er zo uitzien, per keer kan het verschillen:

- Uitgangspunten vastleggen
- Funktionele Beschrijving
- Jargonaanpassing
- Technisch ontwerp maatwerk met invoeging standaard componenten.
- Programmering en Testen per onderdeel
- Oplevering
- Nazorg en onderhoud

Wij hebben een maatwerksysteem ontwikkeld voor de Filmacademie in amsterdam:
Opdracht upload en archief.

Wij hebben een uitgebreid maatwerksysteem ontwikkeld voor de Gerrit Rietveld Academie:
Reserveer- en uitleensysteem.

Een overzicht van eerdere projecten:
vooral websites.